Miloslava, 25

Číslo profilu 4276404
Datum registrace 05.02.2023
Aktualizován 06/5/2023
Jméno Miloslava
Země Czech Republic
Město Vsetín
Orientace Heterosexuální
Věk 25
Znamení zvěrokruhu Panna
Výška 160 cm
Váha 70 kg
Barva vlasů Červený
Barva očí Zelená
Kouření Ne
Alkohol Ano
Oblíbené země Spojené arabské emiráty Maroko Velká Británie Řecko Kapverdské ostrovy Belgie

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM - PDF Stažení zdarma

Tuto zprávu poskytl uživatel Miloslava Vsetín 06/6/2023 01:13:06

Kupující Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění. Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat nás. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info nebo poštou na adresu provozovny.

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití přístroje v rozporu s návodem k obsluze nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční. Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v § a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu. V tomto případě je zboží odesláno příslušnému autorizovanému servisu, který posoudí vadu a rozhodne, zda dojde k výměně zboží či jeho opravě vzhledem k povaze závady.

Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není — li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

formulář seznámení s návodem Brno

V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má spotřebitel na výběr z následujících možností:. Zvolenou variantu oznámí spotřebitel při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu. V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má spotřebitel na výběr z následujících možností:. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou voda, písek, oheň atd.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jak na to – Nová zelená úsporám

Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu. Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil.

Petice - Brno-Líšeň

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má spotřebitel v souladu s platnými zákony odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní, a to včetně obalu, veškerého příslušenství a dokladů.

Pokud toto zboží nebude odpovídat podmínkám budeme zákazníkovi účtovat procentuální srážku z kupní ceny, jelikož toto zboží budeme prodávat jako používané se slevou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zašlete e-mailem nebo přineste osobně na prodejnu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok mimo reklamační řízení je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení plnění, pokud takové již v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu poskytl.

Zákazník "spotřebitel" : Záruční doba výrobků je obvykle 24 měsíců. Existují výjimky, kdy je výrobcem poskytována záruka delší např. Sigma 4 roky, Tamron po registraci 5 let atd.

O délce záruky vás rádi budeme informovat při nákupu konkrétního výrobku. Reklamační list musí obsahovat Vaše údaje, popis zboží, podrobný popis závady, datum a Váš podpis. Dále by měl obsahovat prohlášení, že s výrobkem nebylo manipulováno jinak, než jak je uvedeno v návodu k výrobku.

Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku baterie, kabely, nabíječka, návody, CD-ROM, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originální obalu. Žádáme tímto naše zákazníky,aby zasílali případné reklamace přímo autorizovaným servisům uvedených na záručních listech. Firma Antikfoto v případě, že zašlete zboží k nám, slouží jen jako zprostředkovatel.

Přímým zasláním reklamovaného výrobku na autorizovaný servis výrazně zrchlíte vyřízení reklamace a zpětné doručení opraveného zboží k vám. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete reklamaci vyřizovat přes nás, zboží můžete dopravit osobně k nám do naší prodejny, kde odborníci vyloučí případné pochybnosti, které mohou vzniknout špatnou manipulací s výrobkem. Opravené zboží Vám bude předáno po telefonické dohodě na naší pobočce.

Získání průkazu strojníka | Staves s.r.o.

Případné dotazy směřujte na tel. Zákazník "spotřebitel" - odtranění vady a vyrozumění o výsledku reklamace musí prodejce zajistit ve lhůtě 30 dní od podání reklamace. V případě , že zboží reklamuje zákazník "podnikatel", určuje zákon prodejci k odstranění vady přiměřenou lhůtu. Více informací vám sdělí naši prodejci. Pokud autorizovaný servis zjistí, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku, či poškozením výrobku pádem, či poškozením vodou nebo jinými vlivy, kterým se nesmí výrobek vystavovat, zákazník bude informován a po jeho písemném souhlasu s opravou bude výrobek na jeho náklady opraven ve stanovené lhůtě servisem.

Pokud bude chtít zákazník zboží zaslat, bude hradit poštovné nebo dovozné spediční firmou. Nebude-li servisem zjištěna závada oznámená zákazníkem, či půjde-li o závadu nespadající do záruky, může prodávající nebo servis požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování či opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů daného servisu. Servis digitálních fotoaparátů i ostatní techniky pro nás smluvně zajišťují níže uvedené firmy. AWH servis Vinohradská 00 Praha 3 tel. Stedis s. VSP Data, a.

Service park Area Průmyslová Sezimovo Ústí tel. Autorizované servisní středisko společnosti Nikon CEE GmbH, odštěpný závod se sídlem v Praze je oficiálním servisním střediskem pro pro kompletní řadu zrcadlovek Nikon formátu FX a jejich příslušenství, včetně všech objektivů formátu FX, všech zábleskových světel a veškerého sortimentu sportovní optiky dalekohledy, puškohledy, dálkoměry, atd.

Yusen Logistics Czech s. Šindler - CZ s. Vrchní 41 05 Opava tel. Foto-servis Pentax Čs. Pro záruční opravu nás kontaktujte na e-mail: info afoto. Video klinik spol. Antonínská 4 00 Brno tel. Penta CZ s. Olympus Czech Group, s. Agora DMT, a. Zadejte alespoň 2 znaky. Toggle navigation. Úvod Patička Nepřehlédněte Reklamace. Převzetí zásilky Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat nás.

První použití zboží Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v § a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva: Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje 1 Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má spotřebitel na výběr z následujících možností: - Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící - Odstranění vady opravou věci - Poskytnutí přiměřené slevy - Odstoupení od kupní smlouvy Zvolenou variantu oznámí spotřebitel při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má spotřebitel v souladu s platnými zákony odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Kupní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení. Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud: se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde kupující porušil jejich originální obal pokud kupující nesplňuje definici spotřebitele tak, jak je specifikována v zákoně č.

Úvod - eNeschopenka - Česká správa sociálního zabezpečení

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu. O cookies. Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu. Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde. Web města Brna Vyhledávání Co hledám.

formulář seznámení s návodem Brno

Hlavní nabídka O Králově Poli. Královopolské listy. Zobrazení základní rozšířené úplné. Pojmenování název životní situace Petice. Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Fyzické osoby bez omezení, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. Formální náležitosti petice: Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Ustavení petičního výboru není obligatorní, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

Shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu: Vystavením petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti k veřejnému sběru podpisů není potřebné povolení ani ohlášení u státního orgánu, akcí však nesmí být omezen provoz na pozemních komunikacích a narušen veřejný pořádek, Shromažďováním podpisů pověřenou osobou osobami starší 16 let, Jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů právo shromažďovací je upraveno zákonem č.

Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou své jméno, příjmení a bydliště.

eTwinning – Gymnázium Brno‑Bystrc

Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální verzi lze i ověřenou kopii s platností originálu.

Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně. Jankovýchová, telefon. Úřední dny pondělí a středa od h do h, ostatní dny dle předchozí domluvy. Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Dle předmětu petice mohou být dotčeny útvary Magistrátu města Brna, městské části statutárního města Brna, případně další subjekty veřejné správy.

Listina základních práv a svobod; zákon č. Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. Jednotný postup pro přijímání, projednávání a vyřizování petic ve smyslu zákona č. Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna metodicky řídí městské části statutárního města Brna v oblasti vyřizování petic.

Přejete si reklamovat produkt VOCOlinc?

Hledaný výraz:. Datum od:. Datum do:. Přeskočit nabídku Hlavní nabídka: Chci si zařídit : Chci si zařídit. Informace v patě Nyní jste v módu "Bez grafiky". Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies. Souhlasím Podrobné nastavení. Nastavení cookies Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu. Skupiny cookies Technické. Souhlasím s vybranými Souhlasím se všemi.

0 / 5